Drugi Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2019. godini za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Drugi Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva y 2019. godini za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira izdavanje monografija u Republici Srbiji, koja imaju ISBN broj (međunarodni standardni broj) u okviru kataloškog zapisa CIP koji izrađuje Narodna biblioteka Srbije, odnosno Matica srpska, a koja je po pravilu neserijska ili naučna publikacija koja se izdaje u određenom broju tomova, koja naučnim metodološkim postupkom obrađuje određenu izdvojenu temu iz jedne naučne oblasti.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 03.07.2019. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na drugi javni poziv za sufinansiranje izdavanja monografija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Propratni materijal

Detaljnije