Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje

Generalni cilj programa Forum za zelene ideje jeste podsticanje udruženih građana da koriste uspešne poslovne prakse, upotrebljavaju tehnologije i znanja poslovnog sektora u rešavanju društvenih problema u okviru svojih zajednica, štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, tražimo kreativne i inovativne ideje za organizovanje i zajedničko rešavanje društvenih problema, oslanjajući se na resurse iz zajednice, uz očuvanje životne sredine.

Usmerili smo se na formalno udružene građane i građanke, a ne na pojedinke i pojedince, jer verujemo da uzajamnost i međusobna podrška, kao osnovne vrednosti i principi solidarne ekonomije, moraju biti primenjeni i u nastajanju i načinu rada solidarnog preduzeća. Program je namenjen udruženjima građana, fondacijama, zadužbinama, zadrugama i privrednim društvima koji planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici, i koji eksploataciju resursa, upravljanje investicijama, tehnološki razvoj i institucionalne promene usklađuju sa budućim, a ne samo sa sadašnjim potrebama.

KO MOŽE DA KONKURIŠE

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva:
• čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica;
• čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica;
• koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici;
• čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara.

KRITERIJUMI ZA ODABIR IDEJA

U ovom programu podržavamo održiv razvoj solidarnih preduzetnika u pripremi ili početnika. To znači da u prijavi želimo da vidimo plan rada i razvoja celokupnog solidarnog preduzeća. Tokom učešća u programu, u kasnijim fazama nakon prvog odabira i obaveznog treninga, korisnici će odlučivati u kom delu poslovanja bi upotrebili donaciju iz ovog programa.

Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima: opšti utisak, društvena misija, poslovna delatnost, odnos prema životnoj sredini i finansijska projekcija.

ROK ZA KONKURISANJE

Konkurs je otvoren do 5. maja 2019. godine.

PRIJAVA

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs mogu prijaviti isključivo elektronskim putem, slanjem popunjenog Prijavnog formulara A i Budžeta A (u skladu sa uputstvom i instrukcijama) na prijavazeleneideje@tragfondacija.org.

Molimo vas da svu dokumentaciju pošaljete najkasnije do 5. maja 2019. godine, do 23 časa.

Svi prijavljeni za učešće u programu dobijaju informaciju o rezultatima prvog kruga odabira najkasnije do 17. maja 2019. godine.

Ukoliko ste odabrani za dalje učešće u programu, bićete obavezni da učestvujete u treningu o solidarnom preduzetništvu 24, 25. i 26. maja u Beogradu. Takođe, dobijate priliku da od 27. maja do 9. juna prikupljate glasove građana i građanki iz vaše zajednice, koji će vam pomoći u drugom krugu odabira (glasovi se prikupljaju isključivo na fejsbuk stranicama koje su posebno otvorene za potrebe ideje kojom se prijavljujete na konkurs).

Nakon treninga, svi učesnici/ce popunjavaju obrasce Prijavni formular B i Budžet B. Popunjavanje aplikacionog paketa B obavezno je za učešće u narednim koracima programa.

Učešće u programu podrazumeva obavezno učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje — jednodnevnom događaju, koji će se održati u trećoj nedelji juna 2019. godine u Beogradu. Potvrdu datuma održavanja dobićete u pismu o prvom krugu odlučivanja, najkasnije do 17. maja 2019. godine.

Ukoliko dobijete donacije na nacionalnom Forumu, obavezni ste da učestvujete na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler, koji se održava od 9. do 12. jula u Albaniji.

Detaljnije