Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji APV u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji APV u 2018. godini

Cilj Javnog konkursa je radno angažovanje nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca, koriste se za:
1. isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.
2. naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

Utvrđeni iznosi uvećavaju se za pripadajuće poreze i doprinose, u skladu sa zakonom.
3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:

• 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana;
• 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca;
• 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa, propisani su Uredbom i Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Uredbom i Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, oglasnoj tabli nadležne FilijalE NSZ i na portalu e-Uprave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije