Centrifuga 2018.

Konkursi

SUPERSTE

Centrifuga 2018.

Centifuga je deo programa Superste.net kojim podržavamo super ideje organizacija i neformalnih grupa.

Za novi ciklus Centrifuge za 2018. godinu svoju ideju možete prijaviti do 7. maja u 12h.

Detaljnije