Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu dodeljuju se u visini od 2.810.000,00 dinara. Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2018. godini Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti: 1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); 2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, […]

Nastavi