Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.12.2018. godine.

Detaljnije