Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podsticanje jačanja kapaciteta poslovnih inkubatora sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su namenjena za:

1. Aktivnosti usmerene na organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora.
Odobravaju se iznosi od 100.000,00 do 800.000,00 dinara (sa PDV-om).
2. Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme
Odobravaju se iznosi od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara (sa PDV-om).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju poslovni inkubatori sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovni inkubatori mogu podneti jednu prijavu na Javni konkurs, i to za obe namene uz sledeće uslove:
– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije
– da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno pružalac usluge nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima
– da nisu u blokadi.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4248, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije