Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole

Konkursi

rezanje_011POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se zaključno  sa 15.09.2015. godine

Detaljnije