Nova kreditna linija za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima

Vesti

siepa_logoNakon uspešne realizacije prve kreditne linije u vrednosti od 33,25 miliona evra, koju je koristilo preko 160 malih i srednjih preduzeća u Srbiji, Vlada Republike Italije odobrila je drugu kreditnu liniju od 30 miliona evra za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima. Kreditna linija Vlade Italije nudi nove mogućnosti malim i srednjim preduzećima u Srbiji za saradnju sa italijanskim preduzećima i upotrebu italijanskih tehnologija.

„Povoljniji uslovi nove kreditne linije su još jedna potvrda snažnog zalaganja Vlade Italije da podrži ekonomski i socijalni razvoj Srbije, sa posebnom pažnjom na razvoj malih i srednjih preduzeća koja, kao i u Italiji, predstavljaju stub privrede ove zemlje i za koja se nadamo da će sve više nabavljati i koristiti italijanske tehnologije i opremu“, izjavio je ambasador Italije u Srbiji, Đuzepe Manco.

Nova italijanska kreditna linija je među najpovoljnijim na srpskom tržištu, prvenstveno zahvaljujući uslovima kao što su efektivna kamatna stopa od 4,35% na godišnjem nivou, period počeka do 2 godine i period otplate do 8 godina. Kredit se sastoji iz dve komponente: 70% kredita se koristi za kupovinu dobara i usluga italijanskog porekla, dok preostalih 30% može da se koristi za pokrivanje lokalnih troškova, kao što su obrtna sredstva, oprema i sirovine neophodne za potrebe investicionih projekata.

Zainteresovani privrednici za detalje i uslove finansiranja i pristupanja povoljnim kreditima mogu da se obrate sledećim bankama preko kojih se kredit odobrava: Banka Intesa, Čačanska banka, Erste Bank, Eurobank, JUBMES banka, KBM Banka, Komercijalna banka, Sberbank Srbija, Unikredit Bank Srbija.

Izvor