Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja kojima su dodeljena sredstva Evropske unij

Konkursi

kancelarija za saradnju sa civilnom drustvomKANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“

Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji za dodelu sredstava iz programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.

Način dostavljanja – Zahtev za sufinansiranje projekata treba dostaviti na posebnom obrascu, u zatvorenoj koverti na adresu: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 11000 Beograd, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. februara do 25. februara 2015. godine.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnu konkursnu dokumentaciju možete naći na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekata za sufinansiranje – za informaciju
2.    Obrazac zahteva za sufinansiranje projekata
3.    Obrazac narativnog opisa aktivnosti za koje se traži sufinansiranje
4.    Obrazac predloga budžeta

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković, savetnicu u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije na: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na 011 3130 968.

Detaljnije