Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije

Konkursi

study_russiaMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Informacija o odobrenim studijskim programima i ustanovama u Ruskoj Federaciji za stipendije tokom školske 2015/2016. godine

Ambasada Ruske Federacije obaveštava srpsku stranu da je Federalna Agencija za pitanja Zajednice Nezavisnih Država, sunarodnika koji žive u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju objavila spisak visokoškolskih ustanova i studijskih smerova pogodnih za prijem stranih studenata zainteresovanih za stipendiju Vlade Ruske Federacije za školsku 2015/2016. godinu.

Vebsajt Rosotrudničestva je : http://95.163.77.90/node/893.

Informacija o konkursu Vlade Ruske Federacije biće objavljena na sajtu Ministarstva i u Ruskom domu u Beogradu tokom trajanja konkursa. Prijave kandidata sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se direktno na adresu Ruskog doma u Beogradu. Mešovita komisija će odlučivati o predlogu kandidata za dodelu stipendija Ruske Federacije u roku koji predvidi ruska strana.

Rok: 02.03.2015.

Detaljnije