Poštovanje prava nacionalnih manjina

Konkursi

Interethnic-ToleranceFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Poštovanje prava nacionalnih manjina

Ciljevi programa

• Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina.
• Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Intenzivirana interetnička razmena.
• Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina.
• Unapređenje manjinske kulturne autonomije.

Kontakt
Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok
Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link