Krediti za predfinansiranje aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane Evropske unije

Konkursi

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane Evropske unije i bilateralnih donatora

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju.

Detaljnije