Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima tokom 2013. godine

Priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2013. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Rok za konkurisanje: 26. maj 2014. godine.

Detalji konkursa