Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2014 u Budimpešti

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2014 u Budimpešti od 27. 02. do 02.03. 2014. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova će na svom štandu, na sajmu u Budimpešti predstaviti turističke potencijale opština i gradova i turističke proizvode sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
– Turističke organizacije opština i gradova i turistički klasteri sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– Turističke agencije i privredni subjekti koji imaju formiran turistički proizvod sa cenom.

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult.

Pokrajinski sekretarijat ne snosi troškove puta , smeštaja i promotivnog materijala, izlagača koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata.

Popunjene i pečatom overene Upitnike dostaviti na e-mail adresu miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs ili putem faksa broj 021/557-084.
Kontakt telefon 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 29. JANUARA 2014.

Detaljnije