Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

Konkursi

Konkurs – međunacionalna tolerancija

KONKURS
za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini
u 2013. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2013. godine.