Radionica o saradnji klastera

Vesti

1194984482935703329reunion_02Radionica o saradnji klastera

26. februar 2013. godine – 10,00 – 14,00 časova

Trgovinsko-industrijska komora Županije Čongrad i Regionalna privredna komora Subotica zajednički implementiraju projekat pod nazivom INTERNACIONALIZACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U PREKOGRANIČNOJ REGIJI broj HUSRB/1002/211/094, sa skraćenim nazivom SMEINT, u okviru Programa preko-granične saradnje IPA Mađarska-Srbija.

Opšti cilj ovog projekta je razvoj srpskih i mađarskih preduzeća uključenih u projekat putem prenosa znanja i povećanja broja poslovnih kontakata. Projekat takođe ima za cilj prenošenje dobrih praksi (iskustava) i razvoj menadžerskih veština srpskih i mađarskih malih i srednjih preduzeća.  Naglašavamo da je ovo četvrti, u seriji od šest događaja, u okviru ovog projekta, i drugi od tri koja će se dešavati u Subotici.

Cluster Cooperation Workshop – Radionica o saradnji klastera će biti organizovana u Subotici, 26. februara 2013. godine sa početkom u 10,00 časova i trajanjem do 14,00 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Subotica, Senćanski put 15, 24000 Subotica.

AGENDA

09,30 – 10,00 – Registracija učesnika

10,00 – 11,30 – dr Lukovics Miklós i dr Imre Szabolcs, Mađarska
–          Opšti uvod u temu klastera
–          Mogućnosti formiranja klastera i mogućnosti prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije u prehrambenoj industriji i sektoru obnovljivih izvora energije
–          Uvod u iskustva mađarskih klastera

11,30 – 11,45 – Diskusija

11,45 – 12,00 – Pauza za kafu

12,00 – 13,30 – dr Slobodan Morača; Jasmina Stantić, Srbija
–          Uvod u iskustva srpskih klastera
–          Teme menadžmenta klastera
–          Diskusija o mogućnosti saradnje klastera u prekograničnom regionu

13,30 – 13,45 – Diskusija

13,45 –               Ručak za učesnike radionice

Molim Vas da registracioni list dostavite na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili faks 024/553-357 najkasnije do 25. februara 2013. godine.

Link