Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

I Cilj dodele sredstava
Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za MSP i preduzetnike predstavlja podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanje nivoa tehničke opremljenosti, podsticanje i povećanje efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenje stepena konkurentnosti,povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, a sve to putem sufinansiranja nabavke sredstava, tj. pružanjem novčane pomoći.

II Namena i merila dodele sredstava:
1. –podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva
2. – za nabavku opreme, uređaja i postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta,sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih
3. –za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti;
4. – za pribavljanje ekoloških standarda
Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2012. čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom i izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, koje vode dvojno knjigovodstvo i deoničarska društva sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu nepovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 50% celokupnog iznosa investicije ili nabavke bez obračunatog PDV-a, koji će biti neposredno usmeravan na račun korisnika.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2012. čine:
-Finansijska stabilnost učesnika, ljudski resursi i uticaj projekta na zapošljavanje
(maksimalno 55 boda)
-Štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
-Veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
-Doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)
Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Nemaju pravo učešća na konkursu:
-članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskoj upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža
– preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju s gubitkom protekle tri godine.
-poslovna delatnost je registrovana posle 01. 01. 2009. god.
-imaju manje od 2 zaposlenog.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Minimalni iznos ukupne nabavke ili investicije ne može biti manja od 300.000,00 dinara.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 dana od dana isteka roka konkursa.
III Dokumenti koji se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava
Za namenu II/1- podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva:
1.popunjena prijava
2.dokumenat o osnivanju i sporazum konzorcijuma
Za namene II/2.,II/3, i II/4
1.popunjena prijava
2.finansijski izveštaj za prethodne tri godine
3.izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci
4.potvrda o izmirenju poreskih obaveza
5. biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta
6.predračun,
7.izjavu o svim drugim „de minimis“ državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.
Konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža važi do 11.12.2012.
Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu:
Opština Kanjiža
24420 Kanjiža
Trg Glavni br.1.
Sa sledećom naznakom:
Fond za razvoj privrede opštine Kanjiža
ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2.)

Nepotpune i neblagovremene molbe se neće uzimati u obzir. Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 9 zgrade Opštine Kanjiža.

Odluka Upravnog odbora Fonda za dodelu bespovratnih sredstava je konačna.

Link