Dinkić: Revolucionarni zakoni uvode finansijski red u državi

Vesti

Na sednici (16.11.2012.) Vlade Srbije usvojeno je 9 zakona, kojima se zaokružuje plan fiskalne konsolidacije Republike Srbije. „Usvojeni zakoni uvode finansijsku disciplinu u državi, povećavaju likvidnost u privredi i smanjuju troškove“, istakao je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

Prema njegovim rečima, jedan od najvažnijih zakona je zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Dinkić je naveo da je „reč o revolucionarnom zakonu koji će biti prava šok terapija za naš finansijski i privredni sistem“. On je naveo da zakon uvodi prekršajne kazne za odgovorne i državne rukovodioce, ako prekrše zakon. On je ukazao da je država do sada bila najveći generator nelikvidnosti, i da se ovim zakonom uvodi disciplina u sistemu plaćanja. Prekršajne kazne kretaće se od 5000 do 150 000 dinara.

Vlada Srbije je usvojila i zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, kojim će biti omogućen otpis duga pod određenim uslovima. Ministar Dinkić je podsetio da su, prema podacima Poreske uprave, ukupna dugovanja po različitim poreskim oblicima, 967 milijardi dinara, od čega je 340 milijardi na ime glavnice, a 627 milijardi dinara su kamate. On je rekao da aktivne kompanije, zaključno sa 31. oktobrom 2012. duguju 483 milijarde dinara, od čega 180 milijardi ide na glavnice, a 303 milijarde dinara za kamate. „Zahvaljujući ovom zakonu, povećaće se prilivi u budžet. Recimo, ukoliko se naplati samo 10 odsto dugovanja, to je blizu 18 milijardi dinara“, istakao je Dinkić.

Jedan od važnijih zakona koji je danas usvojen, je i zakon o deviznom poslovanju, koji će omogućiti plaćanja prema inostranstvu, ne samo preko banaka, već i preko Pay pall-a.

Rasterećenje zanatlija, nakon ukidanja fiskalnih kasa, dodatno je omogućeno i zakonom o autorskim i srodnim pravima i potpunim ukidanjem muzičkog dinara za zanatlije. „Svi preduzetnici paušalci koji su oslobođeni držanja fiskalnih kasa, biće oslobođeni i plaćanja muzičkog dinara“, rekao je Dinkić. Što se tiče ugostiteljskih objekata, muzički dinar će biti smanjen, ali u zavisnosti od kvadrature i geografskog položaja objekta. „Tako naprimer, za objekat do 50 metara kvadratnih, naknada za muzički dinar će biti u visini jedne dvanaestine od minimalne zarade u Srbiji“, rekao je Dinkić.

Vlada Srbije usvojila je i 3 zakona iz oblasti zdravstva, koji predviđaju uvođenje značajnih reformi u ovom sektoru. Država će, na taj način, preuzeti 13 milijardi duga bolnica prema veledrogrijama i pretvoriće ga u javni dug. Ministar je najavio i da će od 31. marta naredne godine biti uvedena centralizovana nabavka lekova u zdravstvu, koja će omogućiti da se smanji korupcija i troškovi za državu. On je podsetio da će, tim zakonom, Fondu za zdravstveno osiguranje biti skraćeni rokovi plaćanja lekova izdatih na recept, sledeće godine sa 200 na 150 dana, 2014. godine na 120 dana i 2015. na 90 dana.

Na sednici je usvojen i zakon o akcizama i zakon o Fondu za razvoj. Kako je naglasio ministar, ovaj set zakona trebalo bi sledeće nedelje da uđe u skupštinsku proceduru i bude usvojen zajedno sa zakonom o budžetu za 2013. godinu.

Link