Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama

Konkursi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama – GARANTNI POTENCIJAL 200.000.000 RSD –

1. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (malim i srednjim), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za razvojne projekte, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, i podrške kreiranju novih radnih mesta.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mala i srednja), zemljoradničke zadruge u većinskom privatnom vlasništvu i preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
 • Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
 • Uredna kreditna istorija (bez iskaza docnje u Izveštaju kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih 6 meseci u materijalno značajnom iznosu, 10.000 RSD za pravna lica i 1.000 RSD za preduzetnike);
 • Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana;
 • ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke.

3. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti:

– proizvodnja i prerada,
– turizam,
– proizvodne usluge.

Po ovom Konkursu neće se finansirati nabavka putničkih vozila i opremanje ugostiteljskih objekata. Zahtev za odobravanje kredita i garancije sa dokumetacijom podnosi se u svim poslovnim jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D. NOVI SAD, na teritoriji AP Vojvodine.

4. Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos 60 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Rok otplate kredita: do 5 godina;
 • Period mirovanja otplate kredita: do 6 meseci, koji se uključuje u rok otplate kredita;
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
 • Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno;
 • Otplata kredita: u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta;
 • Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred;
 • Naknada Banke za prevremenu otplatu kredita: 0%;
 • Bez učešća i depozita.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Tekst Konkursa je objavljen na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine: www.garfondapv.org.rs.