Konkurs za su/finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU RASPISUJE

Konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti socijalne politike i demografije u 2012. godini

Prijavu na konkurs možete pronaći na sajtu Sekretarijata u meniju DOKUMENTI ili stavci glavnog menija Preuzimanje dokumenata/konkursi.

Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2012. godine.

Link