Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa  invaliditetom i/ili asistenti u 2012. godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa
odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa
invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem
tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje
preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje
određanog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija
divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje
Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada
koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan), broj lica koja se
zapošljavaju i broj lica kojima se pruža asistencija.

Detaljan pregled konkursa i konkursna dokumentacija