Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu […]

Nastavi