Konkurs za (su)finansiranje projekata udruženja građana

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na nivou AP Vojvodine iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine, u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstva radi realizacije projekata udruženja građana u 2010. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije na teritoriji AP Vojvodine.

Projektne aktivnosti koje će se (su)finansirati su:

  • Zaštita i unapređenje stanja životne sredine, posebno biodiverziteta;
  • Organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa radi podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje projekata je 30. mart 2010. godine.

Projekat treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kopiju registracije udruženja; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Troškovi pojedinačnih projekata koje (su)finansira Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj ne mogu prelaziti iznos od 100.000,00 dinara.

Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 2.000.000,00 dinara.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiveriteta;

–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

–   broj učesnika nosioca projekta;

–   sopstveno učešće i učešće lokalne samouprave;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije).

Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 16. april 2010. godine.

Rok završetka projekta je 31.12.2010. godine.

Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i  potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs nevladinih organizacija», Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; adr. Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4486, kontakt osoba Olivia Tešić).

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Rok za podnošenje projekata je 30. mart 2010. godine.