Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj u  2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

  • projekte kojima se promoviše pomoć srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
  • projekte kojima se promoviše saradnja AP Vojvodine sa srpskim manjinskim zajednicama u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj
  • projekti koji podrazumevaju razmenu i gostovanja kulturnih programa srpskih manjinskih zajednica u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti međuregionalne saradnje, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove.

Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU,  na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2010. godini, uz koju se obavezno prilaže ostala neophodna dokumentacija navedena u Prijavi – II Obavezni prilozi, koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Prijave se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi.

Prijave na Konkurs podnose se od dana 01. februara 2010. godine do dana 15.februara 2010. godine

Link