Februarska runda programa Socijalna tranzicija

BCIF Februarska runda programa Socijalna tranzicija U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Socijalna tranzicija. Cilj programa jeste da dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 20.000,00 eura podrži proces tranzicije sistema socijalne zaštite obezbeđujući sredstva lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima. Više informacija o […]

Nastavi

Martovska runda programa Aktivne zajednice

BCIF Martovska runda programa Aktivne zajednice U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice. Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do350.000,00 dinara. Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit […]

Nastavi