Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkursi

EVROPSKI POKRET SRBIJA
Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

  • mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo
  • ukazivanju na probleme u svojoj okolini
  • rešavanju uočenih problema

Na konkurs mogu da se prijave omladinske organizacije civilnog društva, organizacije civilnog društva koje se bave mladima i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.). Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 25 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem prijavnog formulara. Prijavni formular se može preuzeti ovde. Popunjen prijavni formular se dostavlja ISKLJUČIVO elektronskom poštom na adresu resivoje@emins.org sa naznakom „Za konkurs E, mogu i ja! 2009“

Nakon zatvaranja konkursa Komisija konkursa odabraće 12 najboljih predloženih akcija i  podržati njihovu realizaciju u iznosu do 50. 000 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni nakon odluke Komisije konkursa (januar 2010. godine) na sajtu www.resivoje.rs

Predložene akcije moraju biti sprovedene u periodu od 1. februara. do 31. marta 2009. godine.

Društvene akcije se sprovode isključivo na teritoriji Republike Srbije.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete

u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: resivoje@emins.org

Konkurs traje od 9. novembra do 25. decembra 2009. godine