Konkurs za finansiranje udruženja sportskih ribolovaca

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za finansiranje programskih aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini, finansiraće programske aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.

Program

1. Aktivnosti udruženja sportskih ribolovaca, koje se odnose na unapređenje ribolova, ribolovnog turizma i očuvanja ribljeg fonda.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Za finansiranje Programa navedenog pod tačkom 1. mogu da konkurišu registrovana udruženja sportskih ribolovaca, koja realizuju programom predviđene aktivnosti  na području AP Vojvodine, a kroz organizovanje škola ribolova, akcije uređenja priobalja, uređenja i popularizacije posebnih ribolovnih revira, volonterskog čuvanja ribolovnih voda, organizovanje ribolovnih takmičenja i drugih manifestacija  koje su neposredno vezane za unapređenje i popularizaciju ribarstva.

Rok: 05.11.2009. godine.