Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja, otpadnih i atmosferskih voda

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 17.081.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 43.600.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs;
  • Fotokopija PIB obrazca;
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
  • Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; sprovedena javna nabavka o odabiru projektanske firme
  • Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova, izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i predračun izrade projekta.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2009.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu