Dodatni podsticaji za proizvođače šećerne repe

Vesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede priprema dodatne podsticaje za proizvođače šećerne repe
Uvidom u postojeće stanje prolećne setve šećerne repe, koja se odvija u uslovima značajnog povećanja troškova inputa u proizvodnji i smanjenog interesovanja proizvođača za dalje zasnivanje proizvodnje, ukazala se potreba da se, pored do sada preduzetih mera, dodatnim podsticajima stimuliše nastavak zasnivanja proizvodnje šećerne repe u Srbiji u 2008.godini.

U tom cilju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je opredelilo dodatna sredstva za proizvođače šećerne repe kako bi se, u okvirima setvenih rokova, povećale površine pod šećernom repom. Time će se obezbediti uslovi za proizvodnju dovoljnih količina sirovine za preradu tj. proizvodnju šećera u količinama koje će zadovoljiti domaće bilansne potrebe i realizaciju izvoza u okviru preferencijalne kvote po osnovu čega je u prošloj godini ostvaren devizni priliv od 150 miliona dolara.

Narednih dana, Ministarstvo poljoprivreede, šumarstva i vodoprivrede će republičkoj Vladi predložiti na usvajanje uredbu kojom će se propisati uslovi, način i visina sredstava za pomenute namene.