Magyarkanizsa község

OROM

Orom 1889-ben vált településsé. Kialakulásában a vasútállomás, több jelentős út kereszteződése és az általános iskola létesítése voltak döntő hatással. A vasúti megálló és állomásépület azon a helyen épült, ahol a kanizsa-csantavér-topolyai út a vasutat átszeli, és ezáltal a településmag is létre jöhetett. Az iskolaépületen kívül hamarosan malmok, bolt, kocsma is megépült. Földterületeket osztottak ki házhelyeknek, ami által a tanyacsoportokból zártabb rendszerű település létesült az idők folyamán.
Orom fekszik legtávolabb a Tiszától. Kitűnő a közlekedési lehetősége Szabadkával és jó Zentával, viszont legnehézkesebb a községi székhellyel, Kanizsával. Az aktív, kereső lakosság 80%-a mezőgazdasággal foglalkozik. A legerőteljesebb állattenyésztési ágazat a disznó- és szarvasmarha-tenyésztés. A faluban most is teljes általános iskola, helyi közösség működik, van földműves-szövetkezete és művelődési egyesülete is.
Dr. Papp György