Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE Sektor za medije raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom II Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na informisanje. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova štampanih glasila i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane […]

Olvasson tovább

Konkurs za poziciju menadžer u kulturi

FOKUS FONDACIJA ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO Konkurs za poziciju menadžer u kulturi Usled proširenja obima posla, raspisujemo konkurs za poziciju menadžer u kulturi (asistent projekt-menadžera), u projektu „WARC“ — koordinator/kinja za Suboticu, na određeno radno vreme (šest meseci) uz mogućnost produženja ugovora. Projekat finansira Evropska unija u podprogramu „IPA – Prekogranični program Mađarska – […]

Olvasson tovább

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti šumarstva i lovstva u AP Vojvodini u 2010. godini Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2010. godini putem ovog konkursa sledeće programe i projekte: 1.  Proširene reprodukcije šuma, podizanje novih šuma i melioracije degradiranih šuma […]

Olvasson tovább