MAGYARKANIZSA KÖZSÉG – Nyílt pályázat a 2023. évi közérdekű egyesületi programok/projektumok teljes vagy résztámogatására

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG – Nyílt pályázat a 2023. évi közérdekű egyesületi programok/projektumok teljes vagy résztámogatására

KÖZÉRDEK
Magyarkanizsa község polgármestere kiírja a Magyarkanizsa községi közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközök pótlására, valamint a községi közérdekű egyesületi programok/projektumok támogatására vagy résztámogatására irányuló nyílt pályázatot, mely a következő területekre vonatkozó programokra/projektekre vonatkozik: a kormányoldali, a civil és az üzleti szektor együttműködésének előmozdítására irányuló tevékenységek, szociális védelem, hadi rokkantsági védelem, fogyatékkal élő személyek védelme, gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a natalitás ösztönzése, időseknek való segítségnyújtás, egészségvédelem, emberi és kisebbségi jogok védelme és hirdetése, programok és projektek fiatalok számára, ökológia, a környezet és a polgárok egészségének védelme, gazdasági tevékenységek ösztönzése és fejlesztése (turizmus, mezőgazdaság, kisiparosság, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek és mások), kulturális örökség, történelmi hagyományok ápolása, a kulturális és művészeti alkotótevékenység fejlesztése, nyugdíjas szervezetek tevékenységei, a nemi egyenjogúság érvényesítése, egyéb tartalmak, amelyek hozzájárulnak Magyarkanizsa község gyors fejlődéséhez és a polgári aktivizmus érvényesüléséhez.

Rendelkezésre álló eszközök: 16.000.000,00 dinár.

A NYÍLT PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

 • az egyesület be van jegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség Egyesületi nyilvántartásába,
 • Magyarkanizsa község területén regisztrált egyesület, illetve székhelye vagy szervezeti egysége ezen a területen található vagy ezen területen tevékenykedik városi, városközi vagy köztársasági szintű szervezetként legalább hat hónapja (a továbbiakban: egyesület),
 • a program/projektum Magyarkanizsa község területén valósul meg.
  A nyílt pályázatra való jelentkezést a nyílt pályázat szövege mellett a község honlapján (www.kanjiza.rs) megjelentetett, kitöltött adatlapokkal kell benyújtani a Magyarkanizsai községi költségvetésből 2023. évben támogatandó egyesületek közérdekű programjainak/projektjeinek megvalósítására szánt eszközök elosztását végző bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság).
  Minden egyes programra/projektre külön pályázatott szükséges benyújtani.
  A program/projekt részletes leírásának tartalmaznia kell a következő adatokat: a program/projekt megvalósításának területét, a program/projektum kezdetét és időtartamát, a program/projekt megvalósítása során végzett tevékenységek célját, fajtáját és mennyiségét, a program/projekt megvalósításához szükséges személyek teljes számát és részletes pénzügyi tervet.
  A benyújtott pályázatban mellékelni kell a pályázatot benyújtó felelős személyének büntetőjogi és vagyoni felelőssége tudatában tett nyilatkozatát kötelezettségeinek elfogadásáról, amennyiben a község egészében vagy részben finanszírozza az adott programot/projektet, arról, hogy:
  – a pályázatban szereplő minden adat valós és pontos;
  – a megítélt összegek rendeltetésüknek megfelelően lesznek elköltve;
  – a program/projekt megvalósításáról szóló jelentés és a pénzügyi dokumentáció törvényes határidőn belül kerül benyújtásra;
  – a program/projekt megvalósítása során a kiadványokban és más médiákban feltüntetésre kerül, hogy annak megvalósítását a Község támogatta.

A PROGRAM/PROJEKTUM IDŐTARTAMA
A programok/projektumok legfeljebb 2024. február 29-éig tarthatnak.
Egy egyesület a kiírt pályázatra csak egy programmal/projektummal jelentkezhet, a költségvetési év folyamán az egyesületek csak egyszer részesülhetnek eszköztámogatásban.

stán feladott küldemény (a posta bélyegzője), függetlenül annak megérkezési dátumától.

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK ÉS A PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL VALÓ DÖNTÉSHOZATAL
A jelentkezés benyújtásának határideje a nyílt pályázatnak a Magyarkanizsa község hivatalos honlapján és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján való megjelentetésétől számított 15 nap.

Az érdekeltek további információt a következő telefonszámon kaphatnak: 024/4 875-166, 208-as mellék.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2934