Művelődési projektek pályázata – II. kör – Magyarkanizsa község

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Művelődési projektek pályázata – II. kör

A magyarkanizsai községi költségvetésből 900.000,00 dinár összegű támogatást szánnak a művelődési szervezetek programjainak és projektjeinek finanszírozására a 2021. évi II. nyílt pályázat keretében.

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik nagyobb létszámú rendezvények megtartására vonatkozó projektumokat nyújtanak be.

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:
1) irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);
2) zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);
3) képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;
4) színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);
5) művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);
6) filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;
7) filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;
8) digitális és multimediális alkotótevékenység;
9) egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.

Pályázni jogosultak:
– Magyarkanizsa község területén székhellyel rendelkező művelődési intézmények, kivételt képeznek azok a művelődési intézmények melyek alapítója Magyarkanizsa község,
– Magyarkanizsa község területén művelődési területre bejegyzett művelődési és más egyesületek,
– magánszemélyek (művészek, szakmunkatársak, azaz művelődési szakértők, akiknek státusát a törvénynek megfelelően határozták meg), akik projektjeiket Magyarkanizsa községben bejegyzett intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel együttműködve valósítják meg
– valamint művelődés területen tevékenykedő más alanyok, kiknek Magyarkanizsa község területén van a székhelye, illetve tartózkodási helye.
A projekt lebonyolításának határideje 2022. 02. 28.

A pályázati jelentkezések átadásának határideje: a pályázatról szóló értesítésnek a Magyar Szó napilapban való megjelentetésétől számított 30 napon belül.

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.

Hiánytalan a jelentkezés, ha tartalmazza:
1) a szabályosan kitöltött és hitelesített jelentkezési adatlapot;
2) a projekt részletes ismertetését;
3) a projekt részletesen kidolgozott költségvetését;
4) a pályázó, illetve a projektet megvalósító szakmai, illetve művészi teljesítményének adatait;
5) valamint a pályázat szövegében nevesített többi okmányt.
További felvilágosítás a 024/876 166-os telefonon, lokál 237. kapható. Kapcsolattartó: Vörös Turu Anita.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2497