Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására – Magyarkanizsa községben

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

Az útiköltség-támogatás 2021. évben valósul meg.

Útiköltség-támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik:

 1. állandó lakóhellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén
 2. lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe
 3. költségvetési tandíjmentességet élveznek
 4. első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra
 5. nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben
 6. nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az Oktatási Minisztériumtól, a Tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól.

  Az útiköltség-támogatás jogosultság elismeréséhez a hallgatónak az alábbiakat kell benyújtania:

 7. jogosultság elismerése iránti kérelmet – kitöltött formanyomtatványt
 8. igazolást, hogy az évfolyamra első ízben iratkozott, és hogy tandíjmentességet élvez
 9. a havi bérlet fénymásolatát, illetve 4 eredeti menetjegyet (január, február)
 10. gazdasági társaság, illetve jogi személy arra vonatkozó igazolását, hogy a tanuló szülője vagy gyámja révén nem érvényesít útiköltség-térítési, ösztöndíj- vagy hiteljogosultságot
 11. a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát
 12. nyilatkozat arról, hogy nem részesül hallgatói ösztöndíjban és hitelben
 13. dinárra szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

  A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a felsorolt okmányokkal 2021. február 20-áig kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsa, Fő tér 1. További tájékoztatás a fönti címen, vagy а 10. sz. irodában ill. a 024/875–166-os telefon 208-es mellékén kapható.
  Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.

  A pályázat 2021. február 8–tól 2021. február 20–áig tart.

http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index.html?id=2386