Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igényeket és érdekeket szolgáló különleges programok támogatására

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igényeket és érdekeket szolgáló különleges programoknak a magyarkanizsai községi költségvetésből való 2018. évi támogatására

A 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2017 sz.) különleges sportprogramok támogatására összesen 600.000,00 dinár összeget vett tervbe.

1. PROGRAMHORDOZÓ
A programhordozó köteles:
1) a törvénnyel összhangban szerepelni a megfelelő cégjegyzékben
2) kizárólag vagy túlnyomórészt nonprofit alapon működni, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik
3) Magyarkanizsa község területén rendelkezni székhellyel
4) közvetlenül felelni a program megvalósításáért
5) megelőzően legalább egy év gyakorlattal rendelkezni a sportban
6) korábban jóváhagyott programok eredményes megvalósításával rendelkezni
7) a sportról szóló törvénnyel összhangban a programjavaslattal kapcsolatos sport- és egyéb tevékenységek ellátásához megkövetelt feltételeket teljesíteni
8) a program megvalósításához szükséges kapacitással rendelkezni.

Programhordozó nem lehet:
1) akinél felszámolási vagy csődeljárás van folyamatban, vagy a tevékenység gyakorlásától ideiglenesen eltiltották;
2) akinek üzleti számláját zárolták, adó- vagy társadalombiztosítási tartozása van;
3) akit az utóbbi két évben a tevékenységével kapcsolatban szabálysértés vagy gazdasági vétség miatt jogerősen elmarasztalták.

2. TÁMOGATANDÓ PROGRAMOK
A magyarkanizsai községi költségvetés az alábbi különleges progamokat támogatja:
1. óvodai és iskolai sport (iskolai sportkörök és egyesületek működése, községi és községközi iskolai sportversenyek stb.)
2. kiemelt községi jelentőségű sportversenyek szervezése.

3. A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezés a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján közzétett jelentkezési nyomtatványon (2. sz. nyomtatvány) nyomtatott formában a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán átadva vagy postai úton megküldve nyújtható be. A küldemény címzése: Magyarkanizsa Község, Fő tér 1., 24420 Magyarkanizsa, kötelező jelölése: „JELENTKEZÉS KÜLÖNLEGES SPORTPROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA”.

4. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ ÉS A JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA
A nyílt pályázat 2018. január 31-éig érvényes, az önkormányzat világhálós honlapján és a helyi sajtóban kell közzétenni.

A programhordozók 2018. február 15–én kapnak értesítést a jóváhagyott programokról.

A programhordozó köteles a program megvalósulásának befejezésétől számított 15 napon belül – a programhordozó bélyegzőjével hitelesített – jelentést küldeni a bizottságnak a program megvalósulásáról, a felhasznált eszközök teljes dokumentácójának fénymásolataival, megjelölve az egyes okmányoknak a pénzügyi program adott költségfajtáihoz való kapcsolódását.

A nyílt fölhívással kapcsolatban további fölvilágosítás Vuković Igortól a 064-806-2198-as telefonon kapható.

Részletek

Tags: