Nyílt pályázat a Magyarkanizsa községet érintő 2017. évi közmunkák lebonyolításának szervezésére

Pályázatok

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Nyílt pályázat a Magyarkanizsa községet érintő 2017. évi közmunkák lebonyolításának szervezésére

A községet érintő közfoglalkoztatás a tevékeny foglalkoztatáspolitika azon intézkedése, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: NFSZ) nyilvántartásában szereplő munkanélküliek munkába állítását ösztönzi, különösen a nehezebben foglalkoztathatókét vagy szociálisan rászorultakét, valamint a munkanélküliek munkaképességének megőrzését és előmozdítását.

A közfoglalkoztatás a közmunkát kivitelező munkáltató által végzett olyan tevékenységek végrehajtását jelenti, amelyeknek célja meghatározott társadalmi érdek érvényesítése.

A közmunkaprogram pénzügyi kerete 4.000.000,00 dinár, amely a 763,135 ás 764, 765 költségvetési tételen kapott helyet.

A közmunkát a nyílt fölhívás alapján Magyarkanizsa község által kijelölt, közmunkát kivitelező munkáltató bonyolítja le.

A közmunka maximális időtartama 6 hónap.

A közmunkát lebonyolító munkáltató a közmunka lebonyolítása iránt a magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatási cselekvési tervet végrehajtó községi bizottsághoz pályázatot nyújt be, amely tartalmazza a közmunka-tevékenység ismertetését (ütemterv) és a foglalkoztatandó személyek számát.

Községet érintő közmunka az alábbi szakmai területeken szervezhető és bonyolítható le:

  • közművek karbantartása és felújítása: út, út menti sáv, töltés, nyitott csatorna, vasút, híd rendezése és karbantartása, csatorna- és vízvezeték-hálózat, más közérdekű műtárgy átépítése, helyi közösség, romatelep rendezése, lakhatási körülmények javítása és egyéb teendők;
  • szociális, emberbaráti, művelődési és egyéb tevékenységek: idősek, szociálisan rászorultak, fogyatékkal élők segítése, kulturális örökség, régészeti lelőhely védelme és megóvása, színi, közgyűjteményi, könyvtári, idegenforgalmi és egyéb teendők;
  • környezet fenntartása és védelme: illegális szemétlerakók fölszámolása, folyó, tó, kanális, elvezetőárok partja és közterület megtisztítása, karbantartása, erdőtelepítés, környezetbarát birtokok fejlesztése, erdő, folyó, tó megóvása és védelme, falusi területek fejlesztése, parki és játszótéri térbútorok és szerkezeteinek fölszerelése, karbantartása, hulladék összeegyűjtésére és elszállítására szolgáló új lerakók létesítéséhez nyújtott segítség, zöldterületek létesítése és egyéb teendők.

Közmunka megszervezésére és lebonyolítására Magyarkanizsa község a közmunkát lebonyolító munkáltatónak az alábbiakra utal ki eszközöket:
– közmunkába bevont személyek munkabérére,
– közmunkába bevont személyek ingázási költségeire,
– a közmunka lebonyolításának költségeire.

A közmunka lebonyolítására szánt eszközök az alábbiak szerint használhatók föl:
1. a közmunkába bevont személyek nettó munkabérének kifizetésére az alábbi összegben:
–     18.000,00 dinár, megemelve a lerovandó adókkal és járulékokkal (bruttó 30.500,00 dinár)

2. a közmunkába bevont személyek ingázási költségeinek megtérítésére a foglalkoztatás minden hónapjára személyenként 2.000,00 dinárig terjedő összegben.

3. a közmunka lebonyolítási költségeinek megtérítésére az alábbi összegben:
–     2.000,00 dinár a foglalkoztatás minden hónapja után személyenként.

A közmunkát lebonyolító munkáltató köteles a törvényben megkövetelt és Magyarkanizsa község által nem fedezett minden kötelezettség kifizetéséről gondoskodni.

A közmunkák lebonyolításának eljárásában részt venni jogosultak:

  • közintézmények és közvállalatok
  • közigazgatási hivatal
  • gazdasági társaságok
  • vállalkozók és szövetkezetek
  • jogi személyiségű, illetve a Gazdasági Jegyzékeket Vezető Ügynökség lajstromában szereplő szervezetek és egyesületek.

A közmunkát kivitelező munkáltató székhelyének Magyarkanizsa községben kell lennie.

Közmunka lebonyolítását szolgáló eszközök odaítélésére a munkáltató azzal a feltétellel szerezhet jogosultságot, ha:
–     szabályosan kitölti a közmunka lebonyolítására szolgáló jelentkezési lapot;
–     lehetőleg olyan munkanélkülit alkalmaz, aki a nehezebben munkába állíthatók kategóriájába tartozik;
–    a munkakör nem a nehezebben munkába állítható munkanélküliek kategóriájába tartozó személlyel is betölthető;
–     a közmunkára pályázásban részletesen ismertette a közmunka tevékenységeinek ütemét (ütemterv);
–    Magyarkanizsa községgel szembeni kötelezettségeit – a megvalósulófélben levők kivételével – kiegyenlítette.

A nyílt fölhívás érvényessége: 2017. március 17-től 2017.  március 24-ig, illetve az e rendeltetésre elkülönítetve rendelkezésre álló eszközök elfogyásáig tart.

A további tudnivalók felöl Magyarkanizsa község 21. sz. irodájában lehet érdeklődni, vagy a  024 875-166 telefonon.

Link