Pályázat vállalkozóknak, mikro- és kisvállalatoknak

Pályázatok

МАGYARKANIZSA KÖZSÉG

Pályázat vállalkozóknak, mikro- és kisvállalatoknak

Vállalkozóknak, mikro- és kisvállalatoknak – a foglalkoztatottak számának növelése, a termelő- és szolgáltatótevékenységek hatékonyságának ösztönzése és fokozása, valamint a versenyképességi színvonal előmozdítása céljából – 6.000.000,00 dinár teljes összegben vissza nem térítendő eszközöket ítél oda az önkormányzat. Ez az összeg a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/15. és 2/16. sz.) a 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés, 1501–P1 – Gazdasági szereplők üzletvitelének javításához szükséges feltételek megteremtése, 454 közgazdasági osztály – Magánvállalatok támogatása, 01 pénzforrás – Költségvetési bevételek tételben szerepel.

Az eszközök odaítélésére kiírt nyílt pályázat alapfeltétel a de minimis állami támogatás elnyeréséhez.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 31.

Részletek