Tájékoztatási pályázat kistérségi médiumok részére

Pályázatok

mediapalyazatMAGYAR NEMZETI TANÁCS

Pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi tájékoztatási pályázatáról kistérségi médiumok részére

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázat tárgya a kistérségi média fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.

3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű jogi személyek, amelyek:
•    magyar nyelvű nyomtatott sajtót készítenek,
•    magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtetnek,
•    magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek.

4. A támogatást igényelhetik eszközbeszerzésre, valamint köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes vagy részbeni támogatására.

5. A kiosztásra kerülő támogatás: 900.000 (azaz kilencszázezer) dinár.

6. Az igényelhető támogatás összege: 30.000–100.000 dinár.

7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt használható.

8. Benyújtási határidő: 2016. február 26., 14.00 óra.

9. A pályázat megvalósulási paraméterei:
•    megvalósítási időszak: 2016. január 1. – december 31.
•    elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap.

10. A pályázaton nem vehetnek részt:
•    a Magyar Nemzeti Tanács által alapított vagy társalapított jogi személyek,
•    azok a jogi személyek, amelyek a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14.. pontjának nem tesznek eleget,
•    a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
•    a pályázati űrlapot pontatlanul töltik ki,
•    vagy elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

11. A szervezetek, egyesületek egy pályázatot nyújthatnak be.

12. A pályázati űrlapot magyar nyelven kell kitölteni.

13. A kérelmeket elektronikus és nyomtatott formában is be kell küldeni.
Elektronikus formában az office@mnt.org.rs e-mail-címre kell elküldeni, vagy közvetlenül átadni a Tanács Hivatalában USB-n.
Nyomtatott formában a pályázati űrlapot (lepecsételve és aláírva) a Tanács Hivatalába kell postai úton (24000 Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II.) vagy közvetlenül eljuttatni.

14. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:
„PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE – Ne nyisd fel!”

15. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebezni.

16. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Tájékoztatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján: A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

17. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

18. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

19. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

20. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Részletek