Ösztöndíjak odaítélése

Pályázatok

scholarship moneyMAGYAR NEMZETI TANÁCS

Ösztöndíjak odaítélése

I.     A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács H/6/2014 számú határozata alapján azok a személyek pályázhatnak az MNT a 2014. évben a szeptemberi pályázati felhívás alapján odaítélendő felsőoktatási ösztöndíjra, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
•         első ízben  nyert felvételt felsőoktatási intézmény első évfolyamára,
•         a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésrenyert felvételt,
•          magyar nyelven végezte az általános vagy a középiskolát

A jelen pályázati felhívás 2014. szeptemeber 15-től október15-ig áll nyitva a felvételt nyert hallgatók részére és azon hallgatók részére, akik az első pályázati felhívás alkalmával nem szereztek jogosultságot a hallgatói ösztöndíjra a határozat rendelkezéseinek értelmében. A júliusi pályázati körben érvényes pályázatot benyújtó de nyeretlen hallgatók automatikusan újbóli elbírálás alá esnek, amennyiben nem vonják vissza jelentkezésüket

Az ezen pályázati kiírás szerint a hiányszakok a Magyar Nemzeti Tanács döntése alapján  a következők szerint kerülnek meghatározásra:

Hiányszaknak számít minden akadémiai alap és osztatlan képzés, kivéve a következő szakirányok:  Szóló ének, Etnomuzikológia, Vonós hangszerek, Fúvós- és ütőshangszerek, Orgona, Hárfa, Gitár, Zongora, Komponálás, Új képzőművészeti média, Színészet szerb nyelven, Színészet magyar nyelven,  Román nyelv és irodalom, Ruszin nyelv és irodalom, Orosz nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Szlovák nyelv és irodalom, Összehasonlító irodalom, irodalomelmélettel, Anyag- és textilmérnök, Menedzsment, Okleveles tanító, Okleveles óvodapedagógus, Média és tanügyi szerkesztő, Könyvtáros (szerb nyelven), Osztálytanító (szerb nyelven).

A szakfőiskolai képzések nem számítanak hiányszaknak.

II.  A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma legfeljebb:_80_ .

A meghatározott keretből a szakfőiskolai szakokon tanuló hallgatóknak és a túlreprezentált akadémiai szakirányon tanuló hallgatóknak odaítélhető ösztöndíjak maximális száma a 2014. szeptemebri pályázati felhívás alapján a következők szerint kerül meghatározásra:
–          magyar nyelvű tanító és óvodapedagógus akadémiai alapképzés esetében legfeljebb 8,
–          szakfőiskolai képzések esetében legfeljebb 5,
–          magánkaron történő képzések esetében nem kerül több ösztöndíj odaítélésre.

A meghatározott keretből a nem elsőéves hallgatók részére kiosztható ösztöndíjak maximális száma a 2014. szeptemberi pályázati felhívás alapján a következők szerint kerül meghatározásra:
–          a nem elsőéves hallgatók részére kiosztható ösztöndíjak száma legfeljebb……30.

A szeptemberi pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok elbírálását követően a Közigazgatási Hivatal elnöke a júliusi és a szeptemberi felhívás alapján érvényesen pályázó, de nyeretlen kérelmezők köréből, szabad mérlegelési jog alapján (diszkréciós jog), méltányossági okokból legfeljebb 30 ösztöndíjat ítélhet oda.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 90-120-130-140 vagy 150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására  a Közigazgatási Hivatallal megkötendő szerződésben kerül sor a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket, ezen határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek 1 (egy) tanévre kötik, illetve a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa kollégiumba, illetve egyéb állami alapítású egyetemista vagy diákotthonba való elhelyezésre való pályázás esetén ideiglenes szerződést kötnek az elhelyezésről szóló döntés hatálybalépéséig.
Azon hallgatóknak
– akik szakfőiskolán végzik tanulmányaikat és elérik a 8,50-es átlagot vagy elérik a 8,00-as átlagot és a maximum kreditpontot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,és
– akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt és elérik a 8,00-as átlagot, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben,  és
– akik akadémiai alap illetve osztatlan képzésben vesznek részt az ezen határozatban meghatározott hiányszakon, valamint jogosultságot szereznek tanulmányainak folytatására a következő iskolaévben, szerződése meghosszabításra kerül.

Azon hallgatónak aki évet ismétel, vagy halaszt annak automatikusan megszűnik a szerződése.

Kivételesen a szerződés egyéni kérelem alapján is meghosszabítható, a rendelkezésre álló támogatási kereten belül, amennyiben a Közigazgatási Hivatal azt úgy ítéli meg a hallgató összes szociális körülményeinek figyelembevételével, méltányosságból.

A pályázatok átadásának határideje: 2014. október 15.

Részletek