Pályázat a közszolgálati tájékoztatásra 2014-ben szánt eszközök odaítéléséről

Pályázatok

media2MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Pályázat a közszolgálati tájékoztatásra 2014-ben szánt eszközök odaítéléséről

I.
A helyi jelentőségű tömegtájékoztatási eszközök által a Magyarkanizsa község területén hivatalos használatban levő nyelveken készített műsorok és projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására a községi költségvetésből az önkormányzat 4.000.000,00 dinár összegű eszközt ítél oda.

II.
Közszolgálati tájékoztatási műsorok, illetve projektek túlnyomó vagy részbeni támogatása iránt kérelmet benyújtani azoknak a közszolgálati tájékoztatási eszközöknek (hírlap, rádió- és televíziós műsor stb.) az alapítói – intézmények, gazdasági társaságok, alapok, alapítványok, civilszervezetek és egyéb tömegtájékoztatási szervezetek – jogosultak, amelyek a község területén hivatalos használatban levő nyelveken közszolgálati tájékoztató tevékenységet folytatnak.

III.
A pályázati jelentkezés feltétele, hogy a közszolgálati tájékoztatási eszköz alapítójának:

1. Magyarkanizsa község területén legyen a bejegyzett székhelye,
2. az esetben, ha bejegyzett székhelye nem a község területén van: naponta kell tájékoztatnia a község lakosságát érintő időszerű kérdésekről, illetve műsorának/projektjének hozzá kell járulnia a médiumtartalmak sokszínűségéhez az eszmék és értékek többszólamúságához, és meg kell felelnie a magas etikai és minőségi követelményeknek.

Televíziós műsor alapítójának az alábbi követelményeket is teljesítenie kell:
– a televíziós jel jó minőségű vétele a község területén elő lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet);
– a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen a megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással;
– a törvénynek megfelelően rendelkezzen érvényes műsorszórási engedéllyel vagy kábelszolgáltatóval kötött szerződéssel.

Rádióműsor alapítójának az alábbi feltételeket is teljesíteni kell:
– a rádiós jel jó minőségű vétele a község területén elő lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet);
– a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással;
– a törvénynek megfelelően rendelkezzen érvényes műsorszórási engedéllyel.

IV.
A községi költségvetésből túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesített közszolgálati tájékoztatási műsorok és projektek kiválasztásának mércéi és ismérvei a következők:
– olyan műsorok, projektek és cikkek, amelyek az önkormányzat működésével és tevékenységeivel
– különösen a község lakosságának általános érdekeit képviselő önkormányzati rendezvényekkel, művelődési és egyéb programokkal foglalkoznak;
– olyan műsorok, projektek és cikkek, amelyek a község lakosságának általános érdekeit képviselő hétköznapi kérdésekkel foglalkoznak;
– olyan műsorok, projektek és cikkek, amelyek a község területén hozzájárulnak az együttélés, a kulturális és vallási sokszínűség értékeinek megerősítéséhez.

V.
A pályázati jelentkezést a bizottsághoz „Jelentkezési lap a közszolgálati tájékoztatási műsorok/projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra” nyomtatványon (1. sz. adatlap) kell benyújtani, amely letölthető Magyarkanizsa község hivatalos honlapjáról is (www.kanjiza.rs), vagy pedig hétköznap 7.00 és 15.00 óra között személyesen átvehető a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 26. sz. irodájában.
A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton erre a címre: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, 24420 Magyarkanizsa, Fő tér 1, „Sajtótámogatási bizottság részére” megjelöléssel.

Minden műsorra/programra illetve projektre külön jelentkezést kell benyújtani.

A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezően csatolnia kell:
– a pályázót azonosító okmányt – a pályázó bejegyzéséről tanúskodó cégjegyzékkivonatot;
– a pályázó alapadatait (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és
– a túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesíteni kért közszolgálati tájékoztatási műsor, illetve projekt részletes leírását.

A felsorolt bizonyítékokon kívül a pályázó – ha az televíziós műsor alapítója – köteles még csatolni:
– annak bizonyítékát, hogy a törvénynek vagy kábelszolgáltatóval kötött szerződésnek megfelelően rendelkezik műsorszórási engedéllyel, és
– nyilatkozatot arról, hogy a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezik a megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással.
Rádiós műsor alapítója köteles még csatolni:
– nyilatkozatot arról, hogy a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezik a megfelelő műszaki és személyzeti kapacitással;
– annak bizonyítékát, hogy a törvénynek megfelelően rendelkezik műsorszórási engedéllyel.

VI.
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2014. január 31.

A pályázatot Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.kanjiza.rs) kell közzétenni.

VII.
A kedvezményezettek a költségvetésből támogatott műsor, illetve projekt befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb a következő évi január hó 31. napjáig a bizottságnak kötelesek megküldeni az adott közszolgálati tájékoztatási műsorok, illetve projektek megvalósításáról szóló beszámolót és a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználását tanúsító iratokat az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján elérhető formanyomtatványon (2. sz. adatlap). A beszámolót nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton erre a címre: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, 24420 Magyarkanizsa, Fő tér 1, „Sajtótámogatási bizottság részére” megjelöléssel.

A pályázat részletei