Oktatási pályázat szórvány oktatás támogatására 2013-ban

Pályázatok

scholarshipEMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÉS A BALASSI INTÉZET

Oktatási pályázat szórvány oktatás támogatására 2013-ban, illetve a 2013/2014-es tanévben

A pályázat célja
Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovákiában közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

Pályázók köre
Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, horvátországi jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, alapítványok, stb.).

A pályázat részletei
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg  21 millió forint.

Az elnyerhető támogatás alsó határa 100.000.- forint, felső határa 2.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási intenzitás 1-100% közötti.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
•    a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
•    várható szakmai hasznosulás.
•    a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források, stb.),
•    az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

A pályázat benyújtása
Határidő: 2013. szeptember 30.

Részletek