Oktatásra vonatkozó, 2013 évben elsőízben odaítélendő támogatások

Pályázatok

mntMAGYAR NEMZETI TANÁCS

Oktatásra vonatkozó, 2013 évben elsőízben odaítélendő támogatások pályázati felhívása

 

1./ A pályázat formája: nyílt pályázat.

2./ A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás összesen 2.170.000,00 (azaz: kétmilliószázhetvenezer) dinár, amelyből 1.170.000,00 dinár összegre a kiemelt jelentőségű, a társalapított valamint a társalapítás alatt álló közoktatási intézmények pályázhatnak, 1.000.000,00 dinár összegre pedig egyéb, magyarul illetve magyar nyelven is oktató közoktatási intézmények pályázhatnak.
Az ezen pályázati kiírásban szereplő összeg abban az esetben kerül kiosztásra, amennyiben a forrásösszeg a szerződéskötések előtt rendelkezésre áll.

3./ A támogatás vissza nem térítendő.
A támogatás igényelhető: működésre, programra, eszközbeszerzésre, infrastruktúrafejlesztésre (A megítélt és folyósított támogatások kizárólag a Támogató által meghatározott célokra fordíthatók. Egyéb célú, a pályázatban megfogalmazottaktól eltérő felhasználáshoz a Támogató írásos jóváhagyását kell kérni. Ilyen jóváhagyást a Tanács elnöke adhat írásos formában).

A támogatás igényelhető elő és utófinanszírozásra egyaránt.

A támogatás alsó határa: 20.000,00 dinár.

A pályázat tárgyának 2013. január 16-a és június 14-e között kell megvalósulnia. A jelentést az odaítélt eszközök felhasználásáról a pályázat tárgyának lebonyolításától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2013. július 15-ig szükséges leadni a Szekeres László Alapítványnak.

4./ A jelen határozat alapján meghirdetett támogatási pályázaton pályázhatnak:
–    1.170.000,00 dinár összegre a kiemelt jelentőségű, a társalapított valamint a     társalapítás alatt álló közoktatási intézmények,
–    1.000.000,00 dinárra pedig egyéb, magyarul illetve magyar nyelven is oktató     közoktatási intézmények.
A meghirdetett támogatási pályázaton a pályázók egy kérelmet adhatnak át.

5./ A pályázatokon való részvétel feltételei, hogy:
–    a pályázó jelen pályázat 4. pontjának megfelelően a kiírt pályázat részvevői körébe     tartozik, és
–    a pályázó a pályázati határidőn belül beadta a pályázati jelentkezését a pályázati kiírásnak     megfelelően a Szekeres László Alapítványnak, és
–    a pályázónak nincs elmaradott és határidőre el nem számolt tartozása a Támogató felé, és
–    a pályázó hiánytalan dokumentációt nyújtott be a pályázati kiírásnak megfelelően a     Szekeres László Alapítványnak.

6./ A pályázat határideje:
–    a pályázati felhívás 2013. március 11-től 2013. március 22-ig,  áll nyitva a pályázók     számára,
–    a pályázatok benyújtási határideje: 2013. március 22., 16 óra,
–    a pályázat a pályázati jelentkezések határidejét követő legkésőbb 30 napon belül     elbírálásra kerül,
–    a pályázati eredmények az elbírálást követő legkésőbb 5 munkanapon belül közzétételre     kerülnek a Tanács honlapján, és a pályázók elektronikus formában tájékoztatva lesznek.

7./ A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázat lebonyolításáról és elszámoltatásáról a Szekeres László Alapítvány gondoskodik.
A kérelmeket elektronikus és nyomtatott formában is be kell küldeni!
A pályázati űrlap (T-3) a  www.mnt.org.rs és a www.szla.org.rs honlapról letölthető.
Elektronikus formában a kérelmeket a rendszeresített pályázati űrlapon (T- 3) kell elküldeni a következő e-mail címre: oktatas@szla.org.rs .
A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot (T-3) egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szekeres László Alapítvány, 24000  Szabadka/Subotica, Age Mamužića 11/II. címre kell eljuttatni, vagy személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között a Szekeres László Alapítványnak az Ago Mamužić utca 13. számú épülete II. emeletén levő irodájába, illetve munkanapokon és hétvégén 8 és 18 óra között a szabadkai Magyar Ház portáján (Ago Mamužić utca 11.).
A pályázatokat az „OKTATÁSI PÁLYÁZAT” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és  címével  kell beadni.

8./ A pályázat elbírálását végző bizottság összetétele: Szűcs Balázs-elnök, Beretka Katinka-tag, Lovas Ildikó-tag, Dr. Lengyel László-tag, Simon Erzsébet-tag, Joó Horti Lívia-tag, Dr. Zsoldos Ferenc-tag.
A pályázat elbírálást végző bizottság a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala elnökének 2013. március 4-én, MNT-305/K/2013-J/134/3 iratszámú végzésével lett kinevezve a 2013-as naptári évre.

9./A pályázat elbírálási mércéi A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) kerültek meghatározásra.  A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs.).
A támogatások odaítélésének javaslatáról, az illetékes bizottság minden körülményt figyelembe véve ÉRTÉKELI A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSEKET,   különös tekintettel a kiírt pályázati célok megvalósulására, és „MEGFELELŐ”  VAGY „NEM MEGFELELŐ” ÉRTÉKELÉST ADHAT,  melyeket továbbít a Tanács elnökének, döntéshozatalra.
Forráshiányra való hivatkozással a pályázati jelentkezések elutasíthatóak.

10./ A pályázat melléklete: T – 3 pályázati űrlap,

11./ A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

12./ Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a Támogatott kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

13./ A megítélt és folyósított támogatások a Támogató által elfogadott elszámolási szabályzat alapján kerülnek elszámolásra, amelynek rendelkezései a kiírt pályázat részét képezik.

14./Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kiírt pályázat alapján jogosultságot szerzett pályázó nem valós adatokat szolgáltatott annak elbírálásához, elveszíti a jogosultságát a támogatásra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

15./A pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács és a Szekeres László Alapítvány honlapján, valamint a Magyar Szó című napilapban kerül megjelentetésre.

16./ További információk a Szekeres László Alapítvány 024/554-450-es telefonszámán kaphatóak.
Link