Emberi jogok védelmével kapcsolatos projektek támogatása

Pályázatok

EMBERJOGI ÉS KISEBBSÉGJOGI MINISZTÉRIUM

Emberi jogok védelmével kapcsolatos projektek támogatása

Beadás határideje: 2011. augusztus 1.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő

Kiterjedés: Hazai

Téma: Társadalom, demokráciafejlesztés

Célcsoport: Civil szervezetek

Leírás:
A pályázat tárgya az emberi jogok védelmével kapcsolatos programok/projektek támogatása, melyek a veszélyeztetett társadalmi csoportokkal (fogyatékkal élők, gyerekek, nemi, faji alapon vagy szexuális beállítottságuk alapján veszélyeztetett csoportok) szembeni pozitív viszonyulást segítik elő.

Kik pályázhatnak?
Civil szervezetek

Pályázat szövege

Link

Forrás: Dunatáj