Minőségi tenyészjószágok támogatása

Pályázatok

MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VIZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM

Minőségi tenyészjószágok támogatása

Beadás határideje: 2012. január 15.

Támogatás formája: Állami támogatások

Kiterjedés: Hazai

Téma: Mezögazdaság, vidékfejlesztés

Célcsoport: Magánszemélyek

Leírás:
Minőségi tenyészjószágok támogatása, a támogatást az egyes jószágok után lehet igényelni:
– előhasi üsző: legalább 1, legfeljebb 30 egyed
– tehenek: legalább 4, legfeljebb 100 egyed
– juhok: legalább 30, legfeljebb 150 egyed
– kecskék: legalább 10, legfeljebb 150 egyed
– anyakocák: legalább 15, legfeljebb 100 egyed

Kik pályázhatnak?
Bejegyzett mezőgazdasági termelők (amennyiben 2011. augusztus 19-ig befizetik a 2010. évre szóló nyugdíjjárulékot)

Elnyerhető támogatás:
– minőségi előhasi üszők és tehenek: 25.000 dinár egyedenként
– minőségi juhok és kecskék: 4.000 dinár egyedenként
– minőségi anyakocák: 4.000 dinár egyedenként

Link