Új rendszámtáblát kapott Magyarkanizsa

Hírek

Ivica Dačić belügyminiszter, Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke és Pásztor István, a tartományi kormány alelnöke szerdán a magyarkanizsai és a topolyai rendőrállomásra látogattak, ahol szimbolikusan átadták az első rendszámtáblákat a helyi önkormányzatok polgárainak.
Szerda délelőtt a magyarkanizsai rendőrállomáson alkalmi ünnepség keretében Ivica Dačićbelügyminiszter KA jelzésű rendszámtáblát adott át Zahar Vas Anettnek, ezzel a gesztussal jelezve, hogy Magyarkanizsa is azon községek sorába lépett, amelyek az idei évtől saját rendszámtáblával rendelkeznek. Az esemény alkalmából Nyilas Mihály polgármester a következőket mondta el:
– Majdnem két évtizedet kellett várni erre a felemelő pillanatra. Községünk polgárainak nagy megelégedésére néhány napja már folyik az új, a községünket megkülönböztető rendszámtáblák szétosztása. Hosszú idő után sikerült elérni, hogy a ránk kényszerített politikai színezetű körzetesítéstől, a Nagykikindához, Észak-Bánáthoz való természetellenes hozzácsatolástól megszabaduljunk. Magyarkanizsa földrajzilag, gazdasági és egyéb szempontokból is Észak-Bácska szerves részét képezi. A több mint 27 000 lelket számláló Magyarkanizsa község megérdemli a saját rendszámtáblát – hangsúlyozta Nyilas Mihály.
– Az év eleje óta már több mint 16 000 új rendszámtábla cseréje történt meg. Az új táblák kétezer dinárba kerülnek és hét évig lesznek érvényben. A vezetői engedélyeket az idén még nem szükséges lecserélni újakra. A jövőben a gépjárművek műszaki alkalmasságát az évenkénti bejegyzés hosszabbítása alkalmával a szélvédőre ragasztott matricával igazolja a jármű tulajdonosa. A matrica 400 dinárba kerül.
Eddig az országban 41 regisztrációs körzet volt, az újabb körzetekkel ez a szám 75-re emelkedett. Javasoltam, hogy minden község kapjon saját rendszámtáblát, legyen lehetőség a járművek bejegyzésére az adott község nevére. Az új körzetekkel ez a törekvés részben már meg is valósult – mondta Ivica Dačić belügyminiszter.
A táblaátadási ceremónián Egeresi Sándor és Pásztor István mellett részt vettek többek között Pásztor Bálint és Varga László köztársasági parlamenti képviselők, valamint az észak-bánáti körzet elöljárói.
A magyarkanizsai látogatást követően Topolyára érkezett Ivica Dačić, Egeresi Sándor és Pásztor István, ahol pártközi megbeszélést folytattak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerbiai Szocialista Párt tisztségviselői. A megbeszélést követően Dačić átadta az első topolyai rendszámtáblát, amin a BT felirat szerepel. Topolya ezt megelőzően nem rendelkezett saját rendszámtáblával.
A táblák kapcsán Pásztor István elmondta, hogy ezek nem veszélyt és destabilizációt jelentenek, hanem Szerbia normalizálódását. A pártközi megbeszélést illetően a VMSZ elnökétől megtudtuk, hogy rövid, de hatékony megbeszélést tartottak. A két pártnak sok mindenben megegyezik az érdeke, és ez jó alap az együttműködéshez – mondta Pásztor.
A két párt viszonyáról Ivica Dačić, az SZSZP elnöke is hasonlóan vélekedett, a VMSZ és az SZSZP közti kapcsolat normalizálódását az egész ország szempontjából fontosnak ítélte meg. Szavai szerint a két párt sok mindenben osztja nézeteit, de nem koalíciós megbeszélést folytattak. Dačić korábban hangoztatott nézeteit is megismételte, miszerint több kisebbségi rendőrre van szükség, és a rendőrség megpróbál közeledni a lakossághoz.
A rendőrakadémiák és középiskolák felvételi rendszerét szükséges lenne megreformálni, mondta el Egeresi Sándor a találkozót követően. A Tartományi Képviselőház elnöke emellett osztja a belügyminiszter nézetét, miszerint több kisebbségi rendőrre van szükség.
Az újságírók kérdésére Dačić még elmondta, hogy Koszovóban betiltották az új szerbiai táblákat, de nem tudják, hogy milyen lépéseket fog foganatosítani a koszovói vezetőség ez ügyben. Szerbiába nem lehet bejönni koszovói táblákkal, de az adminisztrációs pontokon mindenki kaphat ún. próbatáblákat, tudtuk meg a belügyminisztertől.
ger, L.J.
2011. január 13., csütörtök, Magyar Szó