Program Omladina u akciji 2007-2013

Pályázatok

Evropska Komisija, EU

Program Omladina u akciji 2007-2013
“Youth in Action Programme 2007-2013”

Evropska Komisija, Evropski Parlament i zemlje članice Evropske Unije su se dogovorile da osnuju Program omladina u akciji, koji praktično sprovodi pravni okvir za podršku neformalnih obrazovnih aktivnosti za mlade ljude. Program će trajati od 2007 godine sve do kraja 2013 godine.

Cilj programa/projekta

Opšti ciljevi naznačeni u pravnoj osnovi programa Omladina u akciji su sledeći:

Promocija omladinskog aktivnog građanstva uopšte, a naročito evropskog građanstva;

Razvoj solidarnosti i promocija tolerancije između mladih, a posebno da bi se podstakla socijalna kohezija u Evropskoj Uniji;

Podsticanje uzajamnog razumevanja mladih iz različitih zemalja;

Doprinos razvoju kvalitetnih sistema podrške aktivnostima mladih i sposobnosti organizacija civilnog društva u oblasti rada sa mladima;

Promocija evropske saradnje u oblasti rada sa mladima

Program Omladina u Akciji je namenjen mladima starosti izmedu 13 i 30 godina koji imaju prebivalište na teritoriji  tzv.“Programskih zemalja“, ili, u zavisnosti od vrste akcije u jednoj od tzv. „Partnerskih zemalja“, kao i drugi akteri u oblasti rada sa mladima i neformalne edukacije. Glavna ciljna grupa programa su mladi ljudi između 15 i 28 godina starosti. Program je otvoren za sve mlade ljudi nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja, socijalnog i kulturnog okruženja.

Oblast podrške

Videti u tekstu iznad

Geografska oblast

U sklopu programa Omladina u akciji, pojam “Partnerske zemlje” se odnosi na zemlje koje mogu biti uključene u program pod određenim uslovima, ali nisu “Programske zemlje”. “Susedske Partnerske zemlje” su zemlje koje učestvuju u procesu Stabilizacije i Pridruživanja Ruska Federacija, i zemlje koje učestvuju u Evropskoj politici susedstva. Zemlje koji su uključene u proces Stabilizacije i Pridruživanja su : Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija (uključujući UNMIK AP Kosovo)

Susedske partnerske zemlje mogu da učestvuju u: Akcija 2 (Evropska volonterska služba) , Akcija 3.1 (Mladi u svetu – Saradnja sa susedskim zemljama EU) i 5.1 (Podrška evropskoj saradnji u oblasti rada sa mladima –  Susreti mladih ljudi sa odgovornima za omladinsku politiku)

Ko može da konkuriše?

Videti „Omladina u akciji 2007-2013, Vodič za program, Izdanje važeće od 1. januara 2008. godine („YOUTH IN ACTION 2007-2013,  PROGRAMME GUIDE Version valid as of 1st of January 2008“) http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Konkursna procedura i vremanski rok

Videti „Omladina u akciji 2007-2013, Vodič za program, Izdanje važeće od 1. januara 2008. godine („YOUTH IN ACTION 2007-2013,  PROGRAMME GUIDE Version valid as of 1st of January 2008“) http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste aktivnosti ili instrumenata

Trajanje projekta

Zavisi od vrste aktivnosti ili instrumenata

Ograničenja

Susedske partnerske zemlje mogu da učestvuju samo u:

Akcija 2 (Evropska volonterska služba) , Akcija 3.1 (Mladi u svetu – Saradnja sa susedskim zemljama EU) i 5.1 (Podrška evropskoj saradnji u oblasti rada sa mladima –  Susreti mladih ljudi sa odgovornima za omladinsku politiku)

Posebni zahtevi

U zavisnosti od vrste aktivnosti ili instrumenata.

Kontakti

Informacije i pomoć u razvijanju projekata između zemalja obuhvaćenih YOUTH programom (tj. Članica i zemalja koje će uskoro postati članovi) i zemalja Zapadnog Balkana, možete dobiti u SALTO-YOUTH centru za Istočnu Evropu koji se nalazi u Ljubljani (http://www.salto-youth.net/about/), http://europa.eu.int/comm/youth/.