Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovpđenja javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica, imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre. Rok […]

Nastavi

Novi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za nabavku mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge za inoviranje i digitalizovanje proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2020. g.   Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica za razvoj […]

Nastavi

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 11. Međunarodnom sajmu vina, koji će se održati u periodu od 20.-23.02.2020. godine. u sklopu 42. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na svom štandu, na sajmu u Beogradu, predstaviti vinske potencijale Autonomne pokrajine […]

Nastavi