Konkurs za dodelu kredita za nove objekte za skladištenje žitarica

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nove objekte za skladištenje žitarica      Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta). Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi        Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2011 godini. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom […]

Nastavi

Kredit za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE Konkurs za dodelu kredita za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2011 godini Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu ovaca rase:  cigaja, vintemberg, teksel, il de frans, safolk i bergamo i za kupovinu koza aplske rase. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa    područja […]

Nastavi