Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO O MLADINE I SPORTA Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu […]

Nastavi